Equipo homologado en Perú XRT-402C marca PLANET

Código de Homologación:  AVBS7906

Marca: PLANET

Modelo: XRT-402C

Función del equipo: Ruteador para Transmisión de Datos

Fabricante: Taiwan

Empresa que solicito la homologación: E-BUSINESS DISTRIBUTION PERU S.A.

Inicio:  14/01/2004

Publicar un comentario

0 Comentarios