Equipo homologado en Perú TX500SS/V4 marca R.V.R.

Código de Homologación:  BCFM3862

Marca: R.V.R.

Modelo: TX500SS/V4

Función del equipo: Transmisor para uso en radiodifusión en frecuencia modulada

Fabricante: Italia

Empresa que solicito la homologación: ASOCIACION CENTRO DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL SAN ANTONIO DE PADUA-CALLALLI

Inicio:  10/10/2005

Publicar un comentario

0 Comentarios