Equipo homologado en Perú TX250-SS/V1 marca R.V.R.

Código de Homologación:  BCFM4291

Marca: R.V.R.

Modelo: TX250-SS/V1

Función del equipo: Transmisor para radiodifusión en frecuencia modulada

Fabricante: Italia

Empresa que solicito la homologación: ESTEMAC PERUANA S.A.C.

Inicio:  24/01/2001

Publicar un comentario

0 Comentarios