Equipo homologado en Perú TC-50AS600L marca PANASONIC

Código de Homologación:  TRSS30940

Marca: PANASONIC

Modelo: TC-50AS600L

Función del equipo: Televisor con adaptador inalámbrico incorporado (a título secundario)

Fabricante: México

Empresa que solicito la homologación: PANASONIC PERUANA S.A.

Inicio:  31/03/2014

Publicar un comentario

0 Comentarios