Equipo homologado en Perú T300e marca RUCKUS WIRELESS

Código de Homologación:  TRSS32857

Marca: RUCKUS WIRELESS

Modelo: T300e

Función del equipo: Punto de acceso inalámbrico para transmisión de datos (a titulo secundario)

Fabricante: U.S.A.

Empresa que solicito la homologación: PERU TELECOM CERTIFICATIONS E.I.R.L.(PTCERT E.I.R.L.)

Inicio:  20/11/2014

Publicar un comentario

0 Comentarios