Equipo homologado en Perú RT2700E marca RALINK

Código de Homologación:  TRSS18063

Marca: RALINK

Modelo: RT2700E

Función del equipo: Adaptador RF tipo PCIe, para transmisión de datos (a título secundario)

Fabricante: Taiwan

Empresa que solicito la homologación: QUEZADA PEÑA MARTIN REYNALDO

Inicio:  3/06/2008

Publicar un comentario

0 Comentarios