Equipo homologado en Perú PwrPak7-E2 (PW7700E2-xxx-xxx-xxx) marca NOVATEL

Código de Homologación:  TRSS43391

Marca: NOVATEL

Modelo: PwrPak7-E2 (PW7700E2-xxx-xxx-xxx)

Función del equipo: Transceptor RF para transmisión de datos (a título secundario)

Fabricante: Canadá

Empresa que solicito la homologación: EXECUTIVE TRANSPORT E.I.R.L.

Inicio:  15/03/2019

Publicar un comentario

0 Comentarios