Equipo homologado en Perú IDC702 marca RSI VIDEO TECHNOLOGIES

Código de Homologación:  TRSS36558

Marca: RSI VIDEO TECHNOLOGIES

Modelo: IDC702

Función del equipo: Dispositivo inalámbrico para transmisión de datos (a título secundario)

Fabricante: Francia

Empresa que solicito la homologación: PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.

Inicio:  29/03/2016

Publicar un comentario

0 Comentarios