Equipo homologado en Perú FG-185-SG32-MH marca PANASONIC

Código de Homologación:  TRSS40412

Marca: PANASONIC

Modelo: FG-185-SG32-MH

Función del equipo: Dispositivo inalámbrico para transmisión de datos (a título secundario)

Fabricante: U.S.A.

Empresa que solicito la homologación: PERU TELECOM CERTIFICATIONS E.I.R.L.

Inicio:  9/11/2017

Publicar un comentario

0 Comentarios