Equipo homologado en Perú DCM226 marca RCA

Código de Homologación:  AVBS8248

Marca: RCA

Modelo: DCM226

Función del equipo: Cable modem para transmisión de datos.

Fabricante: U.S.A.

Empresa que solicito la homologación: VIRTUAL WORLD S.A.C.

Inicio:  8/03/2004

Publicar un comentario

0 Comentarios