Equipo homologado en Perú CFM-4-2E1 marca SAF

Código de Homologación:  AVBS7944

Marca: SAF

Modelo: CFM-4-2E1

Función del equipo: Controlador para transmisión de datos

Fabricante: Letonia

Empresa que solicito la homologación: TECNOLOGIA INTEGRAL TRADING S.A.

Inicio:  27/01/2004

Publicar un comentario

0 Comentarios