Equipo homologado en Perú FI-250 VH marca LINEAR

Código de Homologación:  BCTV11795

Marca: LINEAR

Modelo: FI-250 VH

Función del equipo: Transmisor de TV para uso en radiodifusión

Fabricante: Brasil

Empresa que solicito la homologación: RED GLOBAL S.A.

Inicio:  14/09/2005

Publicar un comentario

0 Comentarios