Equipo homologado en Perú WS-X4148-RJ marca CISCO

Código de Homologación:  AVBS8882

Marca: CISCO

Modelo: WS-X4148-RJ

Función del equipo: Interface para transmisión de datos.

Fabricante: U.S.A.

Empresa que solicito la homologación: ELECTRODATA S.A.C.

Inicio:  22/06/2004

Publicar un comentario

0 Comentarios