Equipo homologado en Perú WS-C3750-48PS-E marca CISCO

Código de Homologación:  AVBS10762

Marca: CISCO

Modelo: WS-C3750-48PS-E

Función del equipo: Conmutador para transmisión de datos

Fabricante: U.S.A.

Empresa que solicito la homologación: GMD S.A.

Inicio:  18/05/2005

Publicar un comentario

0 Comentarios