Equipo homologado en Perú WS-C3560-48PS-E marca CISCO

Código de Homologación:  AVBS10634

Marca: CISCO

Modelo: WS-C3560-48PS-E

Función del equipo: Conmutador para transmisión de datos

Fabricante: U.S.A.

Empresa que solicito la homologación: CISCO SYSTEMS PERU S.A.

Inicio:  20/04/2005

Publicar un comentario

0 Comentarios