Equipo homologado en Perú WS-C3560-24PS-E marca CISCO

Código de Homologación:  AVBS10714

Marca: CISCO

Modelo: WS-C3560-24PS-E

Función del equipo: Conmutador para transmisión de datos

Fabricante: U.S.A.

Empresa que solicito la homologación: NEXUS TECHNOLOGY S.A.C.

Inicio:  9/05/2005

Publicar un comentario

0 Comentarios