Equipo homologado en Perú WIC-1ENET marca CISCO

Código de Homologación:  AVBS7940

Marca: CISCO

Modelo: WIC-1ENET

Función del equipo: Interface para transmisión de datos

Fabricante: U.S.A.

Empresa que solicito la homologación: TECH DATA PERU S.A.C.

Inicio:  28/01/2004

Publicar un comentario

0 Comentarios