Equipo homologado en Perú VIC-2E/M marca CISCO

Código de Homologación:  AVBS10112

Marca: CISCO

Modelo: VIC-2E/M

Función del equipo: Interface de voz

Fabricante: U.S.A.

Empresa que solicito la homologación: OPTICAL IP SERVICIOS MULTIMEDIA S.A.

Inicio:  20/01/2005

Publicar un comentario

0 Comentarios