Equipo homologado en Perú RV132W-A-K9-NA marca CISCO

Código de Homologación:  TRSS38561

Marca: CISCO

Modelo: RV132W-A-K9-NA

Función del equipo: Radioruteador ADSL2+ para transmisión de datos (a título secundario)

Fabricante: U.S.A.

Empresa que solicito la homologación: TELEPROCESAMIENTO DE DATOS VITALES S.A.C.

Inicio:  2/02/2017

Publicar un comentario

0 Comentarios