Equipo homologado en Perú PA-MCX-4TE1 marca CISCO SYSTEMS

Código de Homologación:  AVBS18119

Marca: CISCO SYSTEMS

Modelo: PA-MCX-4TE1

Función del equipo: Adaptador de puertos T1/E1 para transmisión de datos

Fabricante: U.S.A.

Empresa que solicito la homologación: NEXUS TECHNOLOGY S.A.C.

Inicio:  13/06/2008

Publicar un comentario

0 Comentarios