Equipo homologado en Perú NM-1T3/E3 marca CISCO SYSTEMS

Código de Homologación:  AVBS14168

Marca: CISCO SYSTEMS

Modelo: NM-1T3/E3

Función del equipo: Módulo para transmisión de datos

Fabricante: U.S.A.

Empresa que solicito la homologación: GMD S.A.

Inicio:  11/09/2006

Publicar un comentario

0 Comentarios