Equipo homologado en Perú HWIC-1ADSL marca CISCO SYSTEMS

Código de Homologación:  AVBS18118

Marca: CISCO SYSTEMS

Modelo: HWIC-1ADSL

Función del equipo: Interfaz modem ADSL para transmisión de voz, datos

Fabricante: U.S.A.

Empresa que solicito la homologación: NEXUS TECHNOLOGY S.A.C.

Inicio:  13/06/2008

Publicar un comentario

0 Comentarios