Equipo homologado en Perú CISCO878W-G-A-K9 marca CISCO SYSTEMS

Código de Homologación:  TRSS15676

Marca: CISCO SYSTEMS

Modelo: CISCO878W-G-A-K9

Función del equipo: Radioruteador para transmisión de datos (a título secundario)

Fabricante: U.S.A.

Empresa que solicito la homologación: CISCO SYSTEMS PERU S.A.

Inicio:  15/05/2007

Publicar un comentario

0 Comentarios