Equipo homologado en Perú CISCO877W-G-A-K9 marca CISCO SYSTEMS

Código de Homologación:  TRSS13842

Marca: CISCO SYSTEMS

Modelo: CISCO877W-G-A-K9

Función del equipo: Radioruteador para transmisión de datos (a título secundario)

Fabricante: U.S.A.

Empresa que solicito la homologación: CISCO SYSTEMS PERU S.A.

Inicio:  3/08/2006

Publicar un comentario

0 Comentarios