Equipo homologado en Perú CISCO871W-G-E-K9 marca CISCO SYSTEMS

Código de Homologación:  TRSS18810

Marca: CISCO SYSTEMS

Modelo: CISCO871W-G-E-K9

Función del equipo: Radioruteador para transmisión de datos (a título secundario)

Fabricante: U.S.A.

Empresa que solicito la homologación: CISCO SYSTEMS PERU S.A.

Inicio:  22/10/2008

Publicar un comentario

0 Comentarios