Equipo homologado en Perú CISCO851W-G-A-K9 marca CISCO SYSTEMS

Código de Homologación:  TRSS14485

Marca: CISCO SYSTEMS

Modelo: CISCO851W-G-A-K9

Función del equipo: Radioruteador para transmisión de datos (a título secundario)

Fabricante: U.S.A.

Empresa que solicito la homologación: TECH DATA PERU S.A.C.

Inicio:  13/10/2006

Publicar un comentario

0 Comentarios