Equipo homologado en Perú CISCO837-SDM-K9-64 marca CISCO SYSTEMS

Código de Homologación:  AVBS16481

Marca: CISCO SYSTEMS

Modelo: CISCO837-SDM-K9-64

Función del equipo: Ruteador para transmisión de datos (ADSL)

Fabricante: U.S.A.

Empresa que solicito la homologación: GMD S.A.

Inicio:  17/10/2007

Publicar un comentario

0 Comentarios