Equipo homologado en Perú Cisco801 marca CISCO SYSTEMS

Código de Homologación:  AVBS13426

Marca: CISCO SYSTEMS

Modelo: Cisco801

Función del equipo: Ruteador para transmisión de datos

Fabricante: U.S.A.

Empresa que solicito la homologación: NEXUS TECHNOLOGY S.A.C.

Inicio:  15/05/2006

Publicar un comentario

0 Comentarios