Equipo homologado en Perú Cisco 871W_ marca CISCO SYSTEMS

Código de Homologación:  TRSS13942

Marca: CISCO SYSTEMS

Modelo: Cisco 871W_

Función del equipo: Radioruteador para transmisión de datos (a título secundario)

Fabricante: U.S.A.

Empresa que solicito la homologación: CISCO SYSTEMS PERU S.A.

Inicio:  16/08/2006

Publicar un comentario

0 Comentarios