Equipo homologado en Perú Cisco 1812W-AG-E/K9 marca CISCO SYSTEMS

Código de Homologación:  TRSS16026

Marca: CISCO SYSTEMS

Modelo: Cisco 1812W-AG-E/K9

Función del equipo: Radioruteador para transmisión de datos (a título secundario)

Fabricante: U.S.A.

Empresa que solicito la homologación: CISCO SYSTEMS PERU S.A.

Inicio:  31/07/2007

Publicar un comentario

0 Comentarios