Equipo homologado en Perú AIR-RM20A-A-K9 marca CISCO SYSTEMS

Código de Homologación:  TRSS14090

Marca: CISCO SYSTEMS

Modelo: AIR-RM20A-A-K9

Función del equipo: Adaptador RF para transmisión de datos (a título secundario)

Fabricante: U.S.A.

Empresa que solicito la homologación: CISCO

Inicio:  4/09/2006

Publicar un comentario

0 Comentarios