Equipo homologado en Perú AIR-RM1251G-A-K9 marca CISCO SYSTEMS

Código de Homologación:  TRSS13970

Marca: CISCO SYSTEMS

Modelo: AIR-RM1251G-A-K9

Función del equipo: Adaptador RF para transmisión de datos (a título secundario)

Fabricante: U.S.A.

Empresa que solicito la homologación: CISCO SYSTEMS PERU S.A.

Inicio:  18/08/2006

Publicar un comentario

0 Comentarios