Equipo homologado en Perú AIR-LAP1522AG-N-K9 marca CISCO SYSTEMS

Código de Homologación:  TRSS17164

Marca: CISCO SYSTEMS

Modelo: AIR-LAP1522AG-N-K9

Función del equipo: Adaptador RF para transmisión de datos (a título secundario)

Fabricante: U.S.A.

Empresa que solicito la homologación: CISCO SYSTEMS PERU S.A.

Inicio:  25/01/2008

Publicar un comentario

0 Comentarios