Equipo homologado en Perú AIR-LAP1510AG-A-K9 marca CISCO SYSTEMS

Código de Homologación:  TRSS13440

Marca: CISCO SYSTEMS

Modelo: AIR-LAP1510AG-A-K9

Función del equipo: Punto de acceso inalámbrico fijo para transmisión de datos (a título secundario)

Fabricante: U.S.A.

Empresa que solicito la homologación: CISCO SYSTEMS PERU S.A.

Inicio:  16/05/2006

Publicar un comentario

0 Comentarios