Equipo homologado en Perú AIR-CB20A-A-K9 marca CISCO SYSTEMS

Código de Homologación:  TRSS13335

Marca: CISCO SYSTEMS

Modelo: AIR-CB20A-A-K9

Función del equipo: Adaptador inalámbrico para transmisión de datos (a título secundario)

Fabricante: U.S.A.

Empresa que solicito la homologación: CISCO

Inicio:  18/04/2006

Publicar un comentario

0 Comentarios