Equipo homologado en Perú AIR-AP1020-A-K9 marca CISCO SYSTEMS

Código de Homologación:  TRSS15081

Marca: CISCO SYSTEMS

Modelo: AIR-AP1020-A-K9

Función del equipo: Punto de acceso para transmisión de datos (a título secundario)

Fabricante: U.S.A.

Empresa que solicito la homologación: NEXUS TECHNOLOGY S.A.C.

Inicio:  9/01/2007

Publicar un comentario

0 Comentarios