Equipo homologado en Perú 10720-AC-A marca CISCO SYSTEMS

Código de Homologación:  AVBS12192

Marca: CISCO SYSTEMS

Modelo: 10720-AC-A

Función del equipo: Ruteador para transmisión de datos

Fabricante: U.S.A.

Empresa que solicito la homologación: CISCO SYSTEMS PERU S.A.

Inicio:  19/10/2005

Publicar un comentario

0 Comentarios